Stookontheffing perceel Postweg 41A, 7587 PC De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2187

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587PC 41
Publicatiedatum
09-10-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing perceel Postweg 41A, 7587 PC De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2187

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2019/2020 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2020, voor het volgende perceel:

Beschrijving

  • -    Postweg 41A, 7587 PC de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2187.

    Datum bekendmaking 26 september 2019

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.