Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9144 hoek Scholtinkstraat/Kopshofweg in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9144 hoek Scholtinkstraat/Kopshofweg in Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Het bouwen van een woning met schuur op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9144, hoek Scholtinkstraat/Kopshofweg in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.