Aanvraag om omgevingsvergunning Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
09-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Het bouwen van twee woningen en één schuur op de percelen Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.