Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AG 1
Publicatiedatum
26-04-2019
Einddatum
07-06-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Loopgroep De Lutte, de heer R. Siemelink, Rozenstraat 1, 7581 TB Losser, voor het houden van de ‘13e Heurnetocht’ op zondag 5 mei 2019 om 07:30 uur tot 16:00 uur door het buitengebied van De Lutte. ¹
Datum bekendmaking 26 april 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.