Gebruiksmelding Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Type bekendmaking
gebruiksvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser H 8819
Publicatiedatum
08-05-2019
Kaart behorende bij: Gebruiksmelding Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser

Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Brandveilig gebruiken van een gebouw op het perceel Oldenzaalsestraat 135, 7581 PZ Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.