Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 21, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 2587
Publicatiedatum
08-05-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Honingloweg 21, 7581 PK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Honingloweg 21, 7581 PK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.