Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 23-25, 7581 BB Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581BB 23
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten Bookholtlaan 23-25, 7581 BB Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Böggelrieders en Daansers voor het houden van het ‘Internationale Folkloristisch Festival’ aan de Bookholtlaan 23-25, 7581 BB Losser op de volgende dagen en tijden; 
-Donderdag 22 augustus 2019 van 18:00 uur tot 00:00 uur;
-Vrijdag 23 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
-Zaterdag 24 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
-Zondag 25 augustus 2019 van 12:00 uur tot 21:00 uur. 
 tot en met 1 augustus 2019 van 12:00 uur tot 16:00 uur ¹
Datum bekendmaking  30 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.