Besluit omgevingsvergunning Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7582PH 1
Publicatiedatum
25-07-2019
Einddatum
05-09-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het verruimen van het toegestane aantal vierkante meters op het perceel Imenhofzijweg 1, 7582 PH Losser.
Datum bekendmaking 25 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.