Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6603, toekomstig adres Sniedersplas 1 in Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser K 6603
Publicatiedatum
07-08-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning met een bijgebouw op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6603, toekomstig adres Sniedersplas 1 in Overdinkel.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.