Aanvraag om omgevingsvergunning Sint Maartenstraat 49, 7581 AK Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581AK 49
Publicatiedatum
07-08-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Sint Maartenstraat 49, 7581 AK Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vernieuwen gevel op het perceel Sint Maartenstraat 49, 7581 AK Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.