Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van de Lutte

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587NH 5
Publicatiedatum
29-10-2019
Einddatum
10-12-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten in het centrum van de Lutte

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend aan:
 

Beschrijving

Stichting Jong Nederland de Lutte, Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte voor het houden van de Sinterklaasintocht op zondag 24 november 2019 van 14:00 uur tot 15:00 uur in het centrum van de Lutte ¹
Datum bekendmaking 29 oktober 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.