Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NP 2
Publicatiedatum
06-11-2019
Kaart behorende bij: Ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat met ingang van donderdag 7 november 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp “Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bavelsweg 2 de Lutte”.

Beschrijving

Omschrijving plan

Het plan betreft de herontwikkeling van het karakteristieke erf Bavelsweg 2 de Lutte. De herontwikkeling bestaat uit de verplaatsing van een woning, vervangende nieuwbouw van een bijgebouw en nieuwbouw van een bijgebouw.

Inzien bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van 7 november 2019 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.

Procedure

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

Losser, 6 november 2019

Publicatie

1.            De week van Losser
2.            www.losser.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
3.            Staatscourant

Bijlagen