Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer op een perceel aan de Gildehauserweg, Losser, kadastraal bekend sectie I, nummer 8517

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (perceel)
  • Losser I 8517
Publicatiedatum
06-11-2019

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het aanleggen van een tijdelijk zanddepot op een perceel aan de Gildehauserweg, Losser, kadastraal bekend sectie I, nummer 8517.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.