Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3473 aan de Lomanskamp in Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser A 3473
Publicatiedatum
06-11-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Vellen van een houtopstand ten behoeve van het bouwrijp maken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3473 aan de Lomanskamp in Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.