Aanvraag om omgevingsvergunning Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587BB 3
Publicatiedatum
06-11-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Wijzigen van de voorgevel en het aanpassen van de erker en balustrade op het perceel Spechtstraat 3, 7587 BB de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.