Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Teylersplein in Losser

Type bekendmaking
apv vergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581AB 1
Publicatiedatum
24-05-2019
Einddatum
05-07-2019
Kaart behorende bij: Verleende vergunning APV en bijzondere wetten op het Teylersplein in Losser

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend:
 

Beschrijving

Voor het houden van het evenement ‘Week van de Amateurkunst’ van donderdag 7 juni tot en met zondag 10 juni 2019 op het Teylersplein in Losser.
Datum bekendmaking: 24 mei 2019
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.