Sloopmelding Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Type bekendmaking
sloopvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7581PK 30
Publicatiedatum
05-06-2019
Kaart behorende bij: Sloopmelding Honingloweg 30, 7581 PK Losser

Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een sloopmelding ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het dak van schuren, ventilatiekoker, hemelwaterafvoer en asbesthoudende restanten op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.