Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Welpeloweg 10, 7586 BJ Overdinkel

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BJ 10
Publicatiedatum
24-05-2019
Einddatum
05-07-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Welpeloweg 10, 7586 BJ Overdinkel

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:

 

Beschrijving

M. Bijkerk, Het Boerrigter 38, 7582 DA Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het Schuttersfeest in Overdinkel aan de Welpeloweg 10, 7586 BJ Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
o    vrijdag 28 juni 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur; 
o    zaterdag 29 juni 2019 van 12:00 uur tot 01:00 uur; 
o    zondag 30 juni 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur. 
Datum bekendmaking: 24 mei 2019

 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.