Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Besluit omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 5624, hoek Glanergrensweg en Gronausestraat in Glane

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser I 5624
Publicatiedatum
24-05-2019
Einddatum
05-07-2019

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een stootjuk, rails en het kappen van bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 5624, hoek Glanergrensweg en Gronausestraat in Glane.
Datum bekendmaking 24 mei 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.