Aanvraag om omgevingsvergunning op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H 9842 en 9840, Hogenhof 1, 7581 WL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser H 9842
Publicatiedatum
05-06-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Verruimen van een bijgebouw ten behoeve van het realiseren van een overkapping/veranda op het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H 9842 en 9840, Hogenhof 1, 7581 WL Losser. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.