Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587AP 12
Publicatiedatum
05-06-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Uitbreiden van een bedrijfshal van de carnavalsvereniging op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 2434, Pastoor Rudingpad 12, 7587 AP de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.