Aanvraag om omgevingsvergunning op de percelen Denekamperstraat 4, 7587 NB de Lutte en nabij Egheriaweg 3A, 7587 NE de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587NB 4
Publicatiedatum
05-06-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning op de percelen Denekamperstraat 4, 7587 NB de Lutte en nabij Egheriaweg 3A, 7587 NE de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Plaatsen van fysieke terreinafschermingen op de percelen Denekamperstraat 4, 7587 NB de Lutte en nabij Egheriaweg 3A, 7587 NE de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.