Rectificatie: aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 73, 7582PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PL 73
Publicatiedatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Rectificatie: aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 73, 7582PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.