Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7588PW 24
Publicatiedatum
04-09-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van een eikenboom op het perceel Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen.
 

Procedure


Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.