Besluit omgevingsvergunning nabij Foksweg 2, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummers 24 en 26

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588PM 2
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning nabij Foksweg 2, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummers 24 en 26

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 2 eikenbomen en 1 beukenboom nabij Foksweg 2, 7588 PM Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummers 24 en 26.
Datum bekendmaking 26 november 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.