Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 49A, 7582 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582PL 51
Publicatiedatum
04-12-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Enschedesestraat 49A, 7582 PL Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van woning op het perceel Enschedesestraat 49A, 7582 PL Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.