Het uitbreiden van parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen in de Kerkstraat te Losser

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Publicatiedatum
04-07-2019
Einddatum
15-08-2019
Kaart behorende bij: Het uitbreiden van parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen in de Kerkstraat te Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om vierentwintig parkeerplaatsen in de Kerkstraat en gelegen naast en achter het Kultuurhus ’t Lossers Hoes, met behulp van blauwe markering aan te wijzen als parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen.

Dit betekent dat op maandag tot en met zaterdag, tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op vrijdag tussen 08:00 uur en 21:00 uur de parkeerschijfzone van kracht is.

In het kader van het herverdelen van parkeren, met als uitgangspunt het langparkeren te concentreren op de parkeerplaatsen aan de rand van het centrumgebied, is tot dit besluit gekomen.

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft besloten om vierentwintig parkeerplaatsen in de Kerkstraat en gelegen naast en achter het Kultuurhus ’t Lossers Hoes, met behulp van blauwe markering aan te wijzen als parkeerschijfplichtige parkeerplaatsen.

Dit betekent dat op maandag tot en met zaterdag, tussen 08:00 uur en 18:00 uur en op vrijdag tussen 08:00 uur en 21:00 uur de parkeerschijfzone van kracht is.

In het kader van het herverdelen van parkeren, met als uitgangspunt het langparkeren te concentreren op de parkeerplaatsen aan de rand van het centrumgebied, is tot dit besluit gekomen.

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van

4 juli 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.

Procedure

Het besluit, inclusief de bijbehorende tekening, ligt met ingang van

4 juli 2019 voor een periode van zes weken ter inzage bij de publieksbalie van de gemeente Losser in het Kultuurhus ’t Lossers hoes te Losser.

Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:

  • Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur;
  • Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
  • Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90,
(7580 AB) Losser.