Besluit omgevingsvergunning Pelikaanstraat 32, 7581 SX Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7581SX 32
Publicatiedatum
26-06-2019
Einddatum
07-08-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Pelikaanstraat 32, 7581 SX Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Pelikaanstraat 32, 7581 SX Losser.
Datum bekendmaking: 26 juni 2019. 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.