Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4532 aan de Smalmaatstraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 4532
Publicatiedatum
26-06-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Inrichten van een trainingslocatie ten behoeve van de survivalrunsport op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4532 aan de Smalmaatstraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.