Aanvraag om omgevingsvergunning het perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie O, nummer 1363 achter Dorpstraat 50, 7587 AD de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Losser O 1363
Publicatiedatum
03-07-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op het perceel met de kadastrale aanduiding LSR00, sectie O, nummer 1363 achter Dorpstraat 50, 7587 AD de Lutte. 
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.