Aanvraag om omgevingsvergunning Richterstraat 49, 7582 BW Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7582BW 49
Publicatiedatum
03-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Richterstraat 49, 7582 BW Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van eikenbomen op het perceel Richterstraat 49, 7582 BW Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.