Stookontheffing Molterheurneweg 1, 7587 LG de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587LG 1
Publicatiedatum
26-03-2019
Einddatum
07-05-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing Molterheurneweg 1, 7587 LG de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en 2021 voor het volgende perceel:

 

Beschrijving

Molterheurneweg 1, 7587 LG de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4920.
Datum bekendmaking 26 maart 2019.

 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.