Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 71, 7587 PW de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587PW 71
Publicatiedatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Lossersestraat 71, 7587 PW de Lutte

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Realiseren van 25 campingplaatsen met een sanitair gebouw (boerderijcamping) op -het perceel Lossersestraat 71, 7587 PW de Lutte.

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.