Aanvraag om omgevingsvergunning Hooimaatweg 2A, 7581 PM Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581PM 2 a
Publicatiedatum
03-04-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Hooimaatweg 2A, 7581 PM Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een schuur op het perceel Hooimaatweg 2A, 7581 PM Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.