Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Sportpark De Stockakker in de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7587AP 27
Publicatiedatum
18-07-2019
Einddatum
29-08-2019
Kaart behorende bij: Ontheffing verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet Sportpark De Stockakker in de Lutte

Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
 

Beschrijving

S.V. De Lutte voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Jubileumfeest 75 jaar S.V. De Lutte in Sportpark De Stockakker, Pastoor Geerdinkstraat 27, 7587 AP De Lutte op de volgende dagen en tijden:
-    Vrijdag 30 augustus 2019 van 19:00 uur tot 24:00 uur;
-    Zaterdag 31 augustus 2019 van 18:00 uur tot 02:00 uur.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
 

Procedure

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.