Aanvraag om omgevingsvergunning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 3570 aan de Kostersgaarden in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser N 3570
Publicatiedatum
31-07-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor:
 

Beschrijving

Het bouwen van 6 buitenbergingen en 4 garageboxen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 3570 aan de Kostersgaarden in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.