Aanvraag om omgevingsvergunning Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7587SH 6
Publicatiedatum
31-07-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte

Het kappen van een eikenboom op het perceel Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte.
 

Beschrijving

Het kappen van een eikenboom op het perceel Oliemolen 6, 7587 SH de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.