Onherroepelijk bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7588SC 1
Publicatiedatum
30-10-2019
Kaart behorende bij: Onherroepelijk bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is geworden:

Beschrijving

  • “Lomanskamp 2 Beuningen” met ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0014-0401

Het bestemmingsplan “Lomanskamp 2 Beuningen” is door de gemeenteraad op 11 juni 2019 gewijzigd vastgesteld. Tegen het besluit van de gemeenteraad is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep is met ingang van 14 oktober 2019 ingetrokken. Dit houdt in dat het bestemmingsplan inmiddels onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om aansluitend aan de woonbuurt Lomanskamp te Beuningen agrarische gronden te ontwikkelen als woningbouwlocatie. De Lomanskamp wordt doorgetrokken tot de Beuningerstraat. Aan de doorgetrokken straat worden 12 nieuwe bouwkavels gerealiseerd, voor zowel vrijstaande als twee-aaneen gebouwde woningen. De uitbreiding van de Lomanskamp met 12 woningen staat bekend als Lomanskamp 2.

Procedure

Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Losser, 30 oktober 2019

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, de burgemeester,

drs. J. van Dam, ir. C.A.M. Kroon

Publicatie
1.         De week van Losser
2.         www.losser.nl
3.         Staatscourant