Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7586BR 223
Publicatiedatum
17-10-2019
Einddatum
28-11-2019
Kaart behorende bij: Besluit omgevingsvergunning Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
 

Beschrijving

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbouwen aan de achter zijkant van de woning op het perceel Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel.
Datum bekendmaking 17 oktober 2019. 
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.