Besluit buiten behandeling Enschedesestraat 71A, 7582 PL Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7582PL 71
Publicatiedatum
24-10-2019
Einddatum
05-12-2019
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Enschedesestraat 71A, 7582 PL Losser

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Het gedeeltelijk verbouwen van een bestaand bedrijfsgebouw tot een boerderij-appartement op het perceel Enschedesestraat 71A, 7582 PL Losser.
Datum bekendmaking 24 oktober 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.