Aanvraag om omgevingsvergunning Brinkstraat 1, 7581 GB Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581GB 1
Publicatiedatum
30-10-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Brinkstraat 1, 7581 GB Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Tijdelijk vestigen van een fysiotherapiepraktijk op het perceel Brinkstraat 1, 7581 GB Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.