Vergunning verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet de Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Type bekendmaking
drank- en horecavergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
21-01-2019
Einddatum
04-03-2019
Kaart behorende bij: Vergunning verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet de Poppe 6, 7587 GA de Lutte

Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
 

Beschrijving

Wegrestaurant Scandinavian Losser B.V., gevestigd aan de Poppe 6, 7587 GA de Lutte. 
Datum bekendmaking,  21 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.