Stookontheffing nabij Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte

Type bekendmaking
stookvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
23-01-2019
Einddatum
06-03-2019
Kaart behorende bij: Stookontheffing nabij Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer. 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en 2021 voor het volgende perceel:
 

Beschrijving

Nabij Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4522.
Datum bekendmaking 23 januari 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.