Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Melding Activiteitenbesluit op grond van de Wet milieubeheer Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen

Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
 

Beschrijving

Het veranderen van de inrichting (bouwen werktuigenberging met ondergronds mestbassin en het wijzigen van het veebestand) op het perceel Lutterzandweg 23, 7588 PB Beuningen.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de afdeling VH.