Aanvraag om omgevingsvergunning diverse locaties langs de Gronausestraat in Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning diverse locaties langs de Gronausestraat in Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Kappen van bomen op diverse locaties langs de Gronausetraat in Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.