Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning op het perceel Oldenzaalsestraat 43, 7581 AS Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.