Aanvraag om omgevingsvergunning Nederzettingweg 7, 7582 PD Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (gemeente)
  • Losser
Publicatiedatum
30-01-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Nederzettingweg 7, 7582 PD Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Uitbreiden van een woning en het realiseren van een inwoonsituatie in de woning op het perceel Nederzettingweg 7, 7582 PD Losser.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.