Besluit buiten behandeling Nijenhaerweg 8, 7588 RB Beuningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 7588RB 8
Publicatiedatum
24-09-2019
Einddatum
05-11-2019
Kaart behorende bij: Besluit buiten behandeling Nijenhaerweg 8, 7588 RB Beuningen

Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
 

Beschrijving

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het verwijderen van een houtwal op een (toekomstige) huiskavel in de nabijheid van de bedrijfslocatie op het perceel Nijenhaerweg 8, 7588 RB Beuningen, kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 2850.
Datum bekendmaking 24 september 2019.
 

Procedure

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders,  Postbus 90, 7580 AB Losser. Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek  tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover vindt u op de website www.rechtspraak.nl.