Aanvraag om omgevingsvergunning een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1371 aan de Dorpstraat in de Lutte

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Losser O 1371
Publicatiedatum
02-10-2019

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:
 

Beschrijving

Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummer 1371 aan de Dorpstraat in de Lutte.
 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.