Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 4, 7581 CG Losser

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7581CG 4
Publicatiedatum
02-10-2019
Kaart behorende bij: Aanvraag om omgevingsvergunning Gronausestraat 4, 7581 CG Losser

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

 

Beschrijving

Kappen van een beuk op het perceel Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer 4285.    

 

Procedure

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.